Autorizovaným Wonderware distributorem pro Českou republiku a Slovensko je již od r. 1993 firma Pantek (CS) s.r.o.

Podrobné informace o Wonderware a jejích produktech jsou k dispozici na stránkách firmy Pantek (CS) - www.pantek.cz

Pro více informací v anglickém jazyce navštivte stránky Wonderware – www.wonderware.com

Níže uvedené představení je pouze základním přehledem s přímými odkazy na příslušné stránky, ve kterých je k dispozici mnoho dalších informací a dokumentů ke stažení.
 

Kdo je Wonderware

Wonderware je vedoucím světovým výrobcem specializovaným na vývoj softwaru pro průmyslové automatizační a informační aplikace. Firma byla založena v roce 1987 a její ústředí je v Lake Forest v jižní Kalifornii. Softwarové produkty od Wonderware jsou nasazovány po celém světě, kde jsou podporovány regionálními pobočkami a sítí autorizovaných distributorů.

Jako vůbec první na světě uvedla firma Wonderware na trh software kategorie SCADA/HMI pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů v uživatelsky příjemném grafickém prostředí Microsoft Windows (již v roce 1988!). Díky dnes již legendární snadnosti a přátelskosti používání se produkt Wonderware InTouch stal celosvětově nejrozšířenějším systémem v tomto tržním sektoru.

Autorizovaným Wonderware distributorem pro Českou republiku a Slovensko je již od r. 1993 firma Pantek (CS) s.r.o., jejíž pracovníci jsou pravidelně certifikováni pro technickou podporu a školení Wonderware produktů.

Wonderware software

Důležitost výrobních informací

Aktuální a přesné výrobní informace jsou v dnešním konkurenčním tržním prostředí klíčem k prosperitě výrobních firem. Sběr a ukládání procesních dat automatizovanými řídicími systémy nebo výrobními operátory je však pouze prvním nutným krokem.

Pro efektivní využití těchto surových dat je potřeba, aby se názorně vizualizovala a interpretovala pomocí vhodných analýz, čímž se přemění na prakticky využitelné informace. Teprve takto získaná výrobní inteligence umožňuje různým pracovníkům průběžně provádět optimální rozhodnutí pro zlepšování kvality výroby, snižování výrobních nákladů a zvyšování produkce.

Globální konkurence a nutnost rychle reagovat na nové obchodní příležitosti vyvolaly v posledních letech potřebu nového vývoje v oblasti architektury průmyslových automatizačních a informačních systémů. Výrobní a ostatní průmyslové firmy již nepotřebují vytvářet rozsáhlé a nedělitelné softwarové aplikace, které vyžadují velké množství času pro svůj návrh, vytvoření a nasazení.

Požadavkem je flexibilita a modulární řešení, ve kterém je možné velmi rychle vytvářet nebo modifikovat součásti aplikací s vědomím, že požadavky na ně nebo dokonce na celé aplikace se mohou v budoucnosti měnit.

Strategické softwarové řešení od Wonderware

Wonderware software je integrovaná rodina produktů pro průmyslové automatizační a informační aplikace od renomovaného dodavatele, která byla od počátku navrhována se záměrem, aby pomohla průmyslovým firmám přizpůsobovat se neustále měnícím potřebám jejich zákazníků.

Koncepce a rozsáhlé funkčnosti softwarových prodktů Wonderware umožňují dosud nevídanou flexibilitu při vývoji, nasazeních a změnách aplikací. Uživatelé mohou pružně přizpůsobovat a snadno rozšiřovat své výrobní systémy prakticky libovolně, aby vyhověly nejen současným, ale i budoucím potřebám, a průběžně tak vylepšovat řízení, výkonnost a efektivitu výroby.

Softwarové produkty v aktuální nabídce jsou úspěšnou realizací vize a dlouhodobé strategické koncepce značky Wonderware. Jedná se o technologicky i uživatelsky revoluční produkty nové generace využívající moderní technologickou infrastrukturu Wonderware ArchestrA, která poskytuje ucelenou softwarovou architekturu sloužící k efektivnímu navrhování a provozu automatizačních a informačních řešení pro:

 

S pomocí softwaru od Wonderware si vytvoříte vyspělý technologický informační systém, který je těsně svázán s vlastní výrobou ve výrobních provozech. Wonderware software tak vhodně doplňuje administrativní podnikové informační systémy kategorie ERP (SAP, Navision aj.) zaměřené především na finance, personalistiku a obchodní logistiku.

Potřebné informace se poskytují pracovníkům z různých úrovní podniku, a to nejen horizontálně, ale i vertikálně, tj. od výrobních operátorů až po vedení podniku. Tím se přemosťuje ve výrobních podnicích obvyklá bariéra mezi světem “modrých a bílých límečků” a zároveň se pomáhají splnit i požadavky různých certifikací (ISO, VDA, FDA aj.) a zákaznických auditů.

Hlavní funkčnosti a přínosy

Řešení se softwarovými produkty Wonderware lze přehledně charakterizovat tak, že umožňují v reálném čase názorně zviditelňovat, analyzovat a ovlivňovat provozované výrobní a technologické procesy. K nejdůležitějším funkčnostem patří:

Wonderware průmyslové počítače

Značka Wonderware (součást koncernu Schneider Electric) je známá zejména jako výrobce špičkového softwaru pro průmyslové automatizační a informační systémy. Její softwarové produkty pokrývají širokou škálu řešení – od populárního vizualizačního SCADA/HMI programu Wonderware InTouch až po integrovanou rodinu Wonderware softwarových produktů (Wonderware System Platform), která analyzuje, optimalizuje a vizualizuje technologické a výrobní procesy.

Rozšířením Wonderware nabídky jsou následující řady průmyslově odolných počítačů, které zahrnují:

Wonderware průmyslové počítače
 

Průmyslové počítače od Wonderware svým konstrukčním řešením splňují přísné požadavky pro práci v náročných průmyslových prostředích (nerotační paměťové disky SSD, bezventilátorové pasivní chlazení aj.) a využívají standardní a otevřené operační systémy Windows 7 Standard nebo Windows 7 Embedded.

Všechny Wonderware průmyslové počítače zahrnují vizualizační SCADA/HMI software Wonderware InTouch nebo Wonderware InTouch Machine Edition. Počítače jsou ihned provozuschopné bez nutnosti instalovat operační systém.